Valokuvausryhmien toiminta Suomessa

Kameraseurojen toimintaa on ollut maailmalla jo 1800-luvun alusta lähtien, jolloin paikalliset amatöörivalokuvausta harrastavat herrasmiehet kokoontuivat perinteisesti kerran viikossa kerhotalolla keskustelemaan alan uusimmista uutisista ja keksinnöistä sekä jakamaan vinkkejään ja taitojaan valokuvaamisessa. Kameraseurat levisivät myöhemmin myös Suomeen valokuvauksen yleistyessä ympäri maailmaa. Paikallisia valokuvausryhmiä voi etsiä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebookissa ja suuremmilta virallisilta valokuvausyhdistyksiltä löytyy usein omat nettisivut, joista löytyy enemmän tietoa seuraan liittymisestä ja seuran järjestämistä aktiviteeteista.

 

 

Suomen Kameraseurojen Liitto

Kaikkein suurin ja maanlaajuisesti toimiva valokuvaukseen liittyvä seura lienee vuonna 1932 perustettu Suomen Kameraseurojen Liitto. Kameraseuran perustajia oli tuohon aikaan viisi; Karjalan Kameraseura, Helsingin Kameraseura, Lahden Kamerakerho, Turun Kamerakerho ja Kuopion Museoseurojen Valokuvauskerho. Suomen Kameraseurojen Liitto toimii tänä päivänä valokuvaharrastajien valtakunnallisena keskusliittona ja koostuu ympäri Suomea toimivista valokuvausyhdistyksistä. Liittoon kuuluu tällä hetkellä jo yli 100 suomalaista valokuvaukseen erikoistunutta yhdistystä.

Digitaalisten kameroiden saapuessa markkinoille myös Suomessa amatöörivalokuvauksen suosio kasvoi hurjasti, sillä kameroiden saatavuus ja valokuvauksen helppous ja nopeus houkuttelivat piiriinsä uusia harrastajia. Valokuvausseurojen jäsenmääriä valokuvauksen suosio ei ole kuitenkaan kasvattanut aivan toivottuun tahtiin. Suomen Kameraseurojen liiton hallituksen jäsenen ja entinen puheenjohtajan Reino Havumäen mielestä hidas kasvu voi johtua siitä, että yleisö mieltää valokuvausseurat edelleen vanhojen herrojen tylsiksi kokoontumisiksi. Monella harrastelevalla valokuvaajalla voi olla edelleen suuri kynnys liittyä omaan paikalliseen valokuvausseuraan varsinkin, jos mielikuva seuran sisällöstä ja toiminnasta on vanhanaikainen. Havumäen mukaan valokuvausseuraan liittymisellä on kuitenkin monia hyviä puolia, sillä se on oiva mahdollisuus saada rakentavaa palautetta omasta työstään, tutustua muiden valokuvaajien työhön ja tekniikkaan, osallistua seurojen järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin sekä olla itse mukana vaikuttamassa seuran toimintaan.

Nimike “kameraseura” on nykyaikana suomalaisten valokuvaajien keskuudessa vanhahtava ja harvoin käytetty termi, sillä sen mielletään viittaavan enemmän valokuvauksessa käytettävään välineistöön kuin itse valokuviin ja sen tuottamaan taiteeseen, siksi tänä päivänä kameraseuran sijasta suositaan enemmän käytettäväksi termiä valokuvausryhmä, -kerho tai -seura. Suomen Kameraseurojen Liiton tehtävä nykypäivänä on edistää suomalaista valokuvausta niin maanlaajuisesti kuin kansainväliselläkin tasolla. Liitto on ollut perustamassa muun muassa Suomen valokuvataiteen museota sekä valokuvausalan keskusjärjestöä Finnfotoa. Kameraseurojen Liitto järjestää lisäksi koulutustilaisuuksia, konferensseja ja näyttelyitä ympäri Suomea. Liitto järjestää myös jokavuotisen kesäkurssin sekä toimii isäntänä joka kevät järjestettävälle vuosinäyttelylle ja syksyisin järjestettävälle teemanäyttelylle.

Miten löytää itselleen sopiva valokuvausryhmä?

Jokaisen valokuvausryhmän tavoitteena on rohkaista ja kannustaa jäseniään harrastuksessaan sekä tarjota heille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä valokuvaajana oli sitten suunnitelmissa jäädä harrastelijatasolle tai tähdätä ammattilaiseksi. Ennen oikean ryhmän löytämistä kannattaa miettiä pääpiirteisesti minkälaista ryhmää etsii ja millaisia henkilökohtaisia tavoitteita sinulla on valokuvaajana. Mikäli tähtäät kilpailuihin, kannattaa valita kilpailukykyinen seura, joka osallistuu aktiivisesti näyttelyihin ja esittelyihin ympäri maata. Jos taas etsit uusia ystävyyssuhteita ja inspiraatiota valokuvausharrastukseesi, esimerkiksi Facebookista voit löytää paikallisia valokuvausryhmiä rennolla ilmapiirillä.

Valokuvausryhmät löytää parhaiten tänä päivänä nopeasti ja helposti netistä. On tärkeää löytää ryhmä, joka toimii lähellä kotiasi, jotta pystyt osallistumaan säännöllisesti ryhmän järjestämiin aktiviteetteihin ja tapaamisiin. Kiitos Internetin, moni valokuvausryhmä toimii myös täysin digitaalisesti, jossa jäsenet ympäri Suomea voivat julkaista kuviaan kommentoitavaksi, jakaa vinkkejä, pyytää apua uuden kameran löytämisessä tai jakaa alan uutisia ja artikkeleita. Pieni kotipaikkakunta ei ole este valokuvausryhmän löytämiselle, voit yllättyä miten paljon läheltäsi löytyy saman intohimon jakavia ihmisiä. Ja mikäli kotipaikkakunnaltasi ei löydy yhtään valokuvausryhmää, mikään ei estä sinua pystyttämästä uutta seuraa, et tarvitse muuta kuin tapaamistilat ja Facebook-sivut, jonne kykenet keräämään muita samanhenkisiä ihmisiä lähialueeltasi!